Hasiace prístroje CO2

Hasiace prístroje CO2

Snehové hasiace prístroje s označením S2KTe, S5KTe sú naplnené 2 kg a 5 kg zkvapalneného oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky, čím nedôjde k ďalším škodám a zničením zariadení, ktoré neboli poškodené požiarom. Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom. Prístroj je určený  na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze v uzatvorených priestoroch, telefónnych centrálach, PC, galérie, kostoly, sklady s potravinami atď. Prístroj možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000 V.


Hasiaci prístroj CO2 - S2KTe:

 • Množstvo náplne 2 kg,
 • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C, do +60°C,
 • Minimálna hasiaca schopnosť 21B,
 • Použitelnost  pre triedu požiaru   B, C,
 • Priemer  nádoby 104 mm,
 • Výška 600 mm,
 • Celková hmotnost 6,5 kg,
 • Kategoria:CO2.


Hasiaci prístroj CO2 - S5KTe:

 • Množstvo náplne 5 kg,
 • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C, do +60°C,
 • Minimálna hasiaca schopnosť 55B,
 • Použitelnost  pre triedu požiaru   B, C,
 • Priemer  nádoby 140 mm,
 • Výška 760 mm,
 • Celková hmotnost 14,5 kg,
 • Kategoria:CO2. 


 • Hasiace prístroje CO2

  /album/hasiace-pristroje-co2/s-2-kte-jpg/
  /album/hasiace-pristroje-co2/s-5-kte-jpg/

  —————