Pojazdné hasiace prístroje

Pojazdné hasiace prístroje

Pojazdný hasiaci prístroj P50Te:

Hasiaci prístroj obsahuje 50 kg hasiaceho prášku ABC Furex 40. Je pod stálym tlakom. Súčasťou prístroja je hadica dlhá 5 m s prúdnicou. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, je určený pre napr. čerpacie stanice, letiskové hangáre, sklady ropných produktov, farieb, riedidiel a pod. Prístroj možno použiť aj na hasenie zariadení pod napätím elektrického prúdu do 1000 V.


Pojazdný hasiaci prístroj VP50Te:

Hasiaci prístroj obsahuje 45 l vody + penidlo. Je pod stálym tlakom. Nádoba hasiaceho prístroja je antikorová. Súčasťou prístroja je hadica dlhá 5 m s prúdnicou. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, je určený pre napr. čerpacie stanice, letiskové hangáre, sklady ropných produktov, farieb, riedidiel a pod. Nie je určený na hasenie elektrického zariadenia pod napätím.

 • Množstvo náplne 50 kg,
 • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C, do +60°C,
 • Minimálna hasiaca schopnosť 3B,
 • Použiteľnosť  pre triedu požiaru  A,B,C,
 • Priemer  nádoby 300 mm,
 • Výška 1040 mm,
 • Celková hmotnosť 76 kg,
 • Kategória: prášok.


Pojazdný hasiaci prístroj S2x10T:

Hasiaci prístroj je naplnený 2x10 kg oxidu uhličitého (CO2). Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom. Používa sa na hasenie požiarov kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva a na požiare plynov. Hasiaci prístroj je možné použiť aj na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

 • Množstvo náplně 2×10 kg,
 • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C, do +60°C,
 • Minimálna hasiaca schopnosť,
 • Použitelnost  pre triedu požiaru  B,C,
 • Priemer  nádoby 140 mm,
 • Výška 1420 mm,
 • Celková hmotnosť 85 kg,
 • Kategorie: CO2,
 • Šírka: 590 mm.


Pojazdný hasiaci prístroj S1x30:

Hasiaci prístroj je naplnený 1x30 kg oxidu uhličitého (CO2). Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom. Používa sa na hasenie požiarov kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva a na požiare plynov. Hasiaci prístroj je možné použiť aj na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

 • Množstvo náplně 30 kg,
 • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C, do +60°C,
 • Minimálna hasiaca schopnosť,
 • Použitelnost  pre triedu požiaru  B,C,
 • Priemer  nádoby 204 mm,
 • Výška 1880 mm,
 • Celková hmotnost 126 kg,
 • Kategorie:CO2,
 • Šírka: 600 mm.


Pojazdný hasiaci prístroj S2x30:

Hasiaci prístroj je naplnený 2x30 kg oxidu uhličitého (CO2). Hasiaci prístroj je pod stálym tlakom. Používa sa na hasenie požiarov kvapalín alebo látok prechádzajúcich do kvapalného skupenstva a na požiare plynov. Hasiaci prístroj je možné  použiť aj na hasenie zariadení pod elektrickým napätím do 1000 V z minimálnej vzdialenosti 1 m.

 • Množstvo náplne 2x 30 kg,
 • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C, do +60°C,
 • Minimálna hasiaca schopnosť,
 • Použitelnost  pre triedu požiaru  B,C,
 • Priemer  nádoby 204 mm,
 • Výška 1880 mm,
 • Celková hmotnost 232 kg,
 • Kategorie:CO2,
 • Šírka: 750 mm.
Pojazdné hasiace prístroje

/album/pojazdne-hasiace-pristroje/p50te-jpg/
/album/pojazdne-hasiace-pristroje/s-2x10-jpg/
/album/pojazdne-hasiace-pristroje/s-1x30-jpg/
/album/pojazdne-hasiace-pristroje/s-2x30-jpg/

—————