Požiarne prúdnice

Požiarne prúdnice

Prúdnice:

Prúdnica Combi D25 (600 00): je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť plný alebo sprchový prúd s plynulo nastaviteľným uhlom rozstreku

Prúdnica Euro D25 (600 007): je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť plný alebo sprchový prúd s plynulo nastaviteľným uhlom rozstreku.

Prúdnica D25 s uzáverom (600 005): je určená pre hadicové zariadenia - nástenné hydranty s plochými hadicami podľa vyhlášky MV SR č.699/2004 Z.z. o zabezpečení stavieb vodou na hasenie požiarov.

Prúdnica Combi C52 (600 001): je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť plný alebo sprchový prúd s plynulo nastaviteľným uhlom rozstreku.

Prúdnica Euro C52 (600 002): je vybavená regulovateľnou tryskou, ktorou otáčaním je možne dosiahnuť plný alebo sprchový prúd s plynulo nastaviteľným uhlom rozstreku.

Prúdnica C52 s uzáverom (600 003): je určená k likvidácii požiaru kompaktným prúdom vody, tvorí súčasť výbavy vnútorných a vonkajších nástenných hydrantov s rozmerom spojky STN 38 9431 C52.


...

/album/a3/obrazek-44-jpg1/
/album/a3/poziarna-prudnica-2-jpg/
/album/a3/poziarna-prudnica-3-jpg/
/album/a3/poziarna-prudnica-4-jpg/

—————