Vitajte na našej stránke

Zaoberáme sa predovšetkým servisom, kontrolou a opravou prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov a hydrantových systémov. Servis, kontrola a revízia je uskutočnená odborne spôsobilými osobami s platnými osvedčeniami od výrobcov pre jednotlivé typy a druhy hasiacich prístrojov a hydrantov (nadzemné a podzemné). Zabezpečujeme taktiež predaj a dodávky všetkých druhov a typov prenosných a pojazdných hasiacich prístrojov, požiarnych vodovodov od rôznych domácich výrobcov a následne zabezpečenie ich servisu. Vykonávame plnenie hasiacich prístrojov, výmenu požiarnych vodovodov a ventilov.HASIACI PRÍSTROJ DO AUTA

Povinnou výbavou:

  • nákladných vozidiel nad 3,5 t, autobusov s počtom do 22 miest na sedenie, traktorov a pracovných strojov samohybných je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 6 kg,
  • autobusov s počtom nad 22 miest na sedenie je jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorých hmotnosť náplní je najmenej 12 kg,
  • vozidlá používané na zdravotnícku záchrannú službu, banskú záchrannú službu a poruchovú službu plynárenských zariadení musia mať jeden alebo viac hasiacich prístrojov, ktorého hmotnosť náplne je najmenej 1,3 kg.

Hasiace prístroje sa na vozidle upevňujú do úchytiek na umiestnenie v smere zvislom alebo vodorovnom tak, aby spoľahlivo odolávali zrýchleniu najmenej 6 g v smere čelného nárazu vozidla a umiestňujú sa na dobre viditeľnom a ľahko prístupnom mieste. Nová vyhláška podobne ako pri bezpečnostnom odeve priamo stanovuje, že aspoň jeden hasiaci prístroj musí byť umiestnený v dosahu zo sedadla vodiča vozidla, pričom sa predpokladá, že každý hasiaci prístroj musí byť v použiteľnom stave.