Hydrantové systémy

V legislatíve Slovenskej Republiky sú otázky navrhovania, prevádzkovania akontroly zariadení na dodávku vody pre potrebu hasenia rozpracované veľmi jasne vo vyhláške MV SR č. 699/2004 Z.z.

Zariadenia určené na zabezpečenie vody na hasenie požiarov môžeme rozdeliť na dve kategórie:

  1. Vonkajšie
  2. Vnútorné


Vonkajšie zariadenia na zabezpečenie vody na hasenie požiarov:


POŽIARNA NÁDRŽ

Slúži na zabezpečenie potrebnej vody na hasenie. Táto nádrž sa vyhotovuje vtedy, ak je potrebné zo špecifických dôvodov sústrediť potrebný objem vody na konkrétne miesto alebo v prípade, že iný zdroj vody nie je dostačujúci. Napríklad v prípade, aj nie je v dostatočnej blízkosti podzemná alebo nadzemná hydrantová sieť alebo jej výdatnosť nie je dostačujúca.

POŽIARNA STUDŇA

Je to zdroj vody, ktorý má nasávaciu výšku najviac 6,5 m, najmenší priemer DN 500, stálu zásobu vody najmenej 18 m3 alebo má výdatnosť najmenej 600 .min-1 a umožňuje účinný zásah.

NADZEMNÝ HYDRANT

Jedná sa o nadzemnú výtokovú armatúru s ovládacím ventilom a prírubami na pripojenie požiarnej hadice. Je to veľmi pohodlné zariadenie, na ktoré sa po nasadení požiarnej hadice môže požiarny zásah viesť kontinuálne bez potreby čerpadiel či striekačiek.

PODZEMNÝ HYDRANT

Je svojim zameraním obdoba nadzemného hydrantu avšak je uložený pod úrovňou zeme a má výtokovú armatúru na vodovodnom potrubí ukončenú najmenej jednou uzatváracou armatúrou s ovládacím ventilom a prírubou, ktorá umožňuje pripojenie hydrantového nadstavca. K účinnému použitiu podzemného hydrantu je teda ešte potrebné vybavenie podzemného hydrantu, ktoré okrem požiarnych hadíc a prúdnic, pozostáva tiež z hydrantového nadstavca a hydrantového kľúča k podzemnému hydrantu.

VÝTOKOVÝ STOJAN A PLNIACE MIESTO

Sú zariadenia určené na plnenie hasičských vozidiel vodou potrebnou na zásah.

ODBERNÉ MIESTO

Je ním miesto vhodné na odber vody na hasenie mobilnou hasičskou technikou alebo jej vecnými prostriedkami. Znamená to, že odberným miestom môže byť hať na obecnom potoku, priehrada, jazero alebo iné miesto vhodné na čerpanie vody pre hasičskú techniku. Takéto miesta bývajú zvyčajne označené dopravnou značkou "zákaz státia". Je potrebné túto značku rešpektovať.


Vnútorné zariadenia na zabezpečenie vody na hasenie požiarov:


HADICOVÉ ZARIADENIA - NÁSTENNÉ HYDRANTY S PLOCHOU HADICOU

Jedná sa o klasické "hydranty", ktoré poznáme prakticky všetci zväčša zo starších bytových domov. Tieto nástenné hydranty sú vybavené okrem uzatváracieho ventilu, hydrantovou hadicou a prúdnicou. V starších bytových domoch ako i jednoduchších prevádzkach sa môžeme stretnúť s verzíou D25, čo znamená, že svetlosť hadice je 1". Tieto hydranty sa v súčasnosti do nových stavieb nenavrhujú, nakoľko nespĺňajú požiadavky príslušnej technickej normy. Vo väčšine prípadov sa však stretávame s verziou C52 tzn. 2". Najväčšou nevýhodou nástenných hydrantov s plochou hadicou je ich "lámavosť" teda, v príprade úplnej nerozvinutej hadice alebo hadice zachytenej o hrany či poskrúcanej, dochádza k obmedzeniu alebo úplnemu zastaveniu prietoku vody. Riešením je iba pomoc od inej osoby, ktorá má na starosti udržiavať hadicu v nezalomenom stave.

HADICOVÉ ZARIADENIA - S TVAROVO STÁLOU HADICOU

Jedná sa o variantu nástenného hydrantu s 1" hadicou avšak, tvarovo stála hadica zabezpečuje prívod vody aj v prípade neúplneho roztiahnutia hadice. Taktiež nedochádza k zníženiu prietoku pri ohýbaní hadice o hrany. Tieto prednosti umožňujú efektívny a pohodlný zásah aj jedinej osobe.

VÝTOK S POLOSPOJKOU A VIEČKOM

Jedná sa o výstup zo zavodneného požiarneho vodovodu, ktorý slúži na pripojenie požiarnej hadice pri vedení zásahu hasičskou jednotkou v budove. Teda výtok neslúži na prvotný zásah ako je to v prípade hadicového zariadenia, ale pre profesionálov, ktorý si týmto spôsobom v napríklad výškovej budove výrazne uľahčia vedenie zásahu, nakoľko nemusia rozvinúť hadicové vedenie po celej trase, ale len v poschodí, kde je aktuálne potrebné.

STÚPACIE POTRUBIE NEZAVODNENÉ "SUCHOVOD"

Jedná sa o tzv. suchovod, na ktorý sa v prípade potreby pripojí hasičská technika, ktorá do tohto nezavodneného stúpacieho potrubia čerpadlom natlačí vodu a zasahujúca jednotka sa na konkrétnom podlaží môže pripojiť pomocou hadice. Jedná sa o podobný princíp ako v predošlom prípade, avšak tu sa tlačí voda do potrubia silou požiarneho čerpadla a pri výtoku napojenom na trvalo zavodnený požiarny vodovod je voda pod tlakom vodovodnej siete.

Nadzemný hydrant (príklad umiestnenia a nasadenia)

/album/nadzemny-hydrant-priklad-umiestnenia-a-nasadenia-/a220px-fire-hydrant-and-truck-ottawa-jpg/
/album/nadzemny-hydrant-priklad-umiestnenia-a-nasadenia-/a220px-brandkraan-jpg/

—————


Podzemné hydranty (príklad nasadenia, základné vybavenie spolu s označením)

/album/podzemne-hydranty-priklad-nasadenia-zakladne-vybavenie-spolu-s-oznacenim-/imagesdu16sflx-jpg/
/album/podzemne-hydranty-priklad-nasadenia-zakladne-vybavenie-spolu-s-oznacenim-/nastm-gif/
/album/podzemne-hydranty-priklad-nasadenia-zakladne-vybavenie-spolu-s-oznacenim-/t-klucm-gif/
/album/podzemne-hydranty-priklad-nasadenia-zakladne-vybavenie-spolu-s-oznacenim-/images40dpoz94-jpg/

—————