Novinky

HASIACA DEKA

Univerzálne a jednoduché použitie.  Sú k dispozícii v rôznych veľkostiach. Zloženie z nehorľavých materiálov, umožňuje hasenie menších požiarov, obzvlášť v prípadoch keď nie je vhodné požiar hasiť vodou. Využitie nájdu ako v domácnostiach, tak aj v komerčnej sfére - reštaurácie, kuchyne, jedálne, stánky s rýchlym občerstvením a pod.. Špeciálna impregnácia proti olejom a tukom, tepelná odolnosť do 1250 °C, závesný PE obal, ľahká manipulácia, norma EN 1869, záruka 5 rokov.


HASIACI SPREJ PYROCOOL (400 ml)

Univerzálny hasiaci prostriedok na likvidáciu začínajúcich požiarov v domácnostiach, kanceláriách, dielňach, garážach, na chalupách, pri grilovaní alebo kempovaní, na lodiach, v autách, a pod. Výška: 240 mm, priemer: 63 mm, hmotnosť: 0,52 kg.

 • univerzálny - hasí začínajúce požiare nielen všetkých horľavých pevných látok a kvapalín, ale aj elektrických zariadení pod napätím do     1 000 V,
 • netoxický a ekologický - obsahuje zdravotne neškodnú hasiacu náplň, ktorá je biologicky rozložiteľná,
 • nespôsobuje následné škody na hasených predmetoch, hasiaca látka sa odparí,
 • ľahko ovládateľný /ako pri akomkoľvek spreji/ - stačí nasmerovať trysku na ohnisko požiaru a stlačiť, dostrek až 3,5m, doba činnosti 11 - 13 s,
 • hasí vo všetkých polohách, i dnom nahor,
 • použiteľný najmenej 3 roky aj opakovane až do vyčerpania hasiacej látky,
 • certifikovaný významnými svetovými skúšobňami,
 • minimálna investícia, ktorá môže zachrániť veľké hodnoty,
 • 112 - tel. číslo na Integrovaný záchranný systém, platí v celej Európskej únii, používajú ho aj hasičské a bezpečnostné zložky.
HASIACA GUĽA

Protipožiarna guľa ELIDE FIRE je najjednoduchší a najefektívnejší spôsob ako minimalizovať riziko vzniku požiaru a zároveň vzniknutému ohňu účinne čeliť.

 • ELIDE FIRE stačí v prípade požiaru len hodiť do ohňa. Prostriedok sa pri kontakte s otvoreným ohňom sám aktivuje a plamene spoľahlivo uhasí,
 • ELIDE FIRE slúži ako nepretržitý dohľad nad rizikovými miestami. V prípade ich vzplanutia sa prostriedok aktivuje a vznikajúci požiar udusí v zárodku,
 • ELIDE FIRE pri kontakte s ohňom spustí varovný zvukový signál v intenzite 120 dB,
 • ELIDE FIRE efektívne a okamžite hasí požiare pevných látok, horľavých plynov, horľavých kvapalín a elektrických zariadení (požiare typu A*, B*, C*, E* ),
 • ELIDE FIRE má tvar gule a váži 1,4 kg,
 • ELIDE FIRE možno použiť z bezpečnej vzdialenosti niekoľkých metrov,
 • ELIDE FIRE neohrozuje zdravie človeka, životné prostredie a nepoškodzuje hasené predmety. Po použití stačí prášok jednoducho povysávať.SAMOČINNÉ HASIACE ZARIADENIE - PROTENG (do auta a lode 210 cm)

Výrobok PROTENG (automatický plynový hasiaci systém) slúži na ochranu priestorov motora. Obsahuje plynové hasivo FE-36 (hexafluórpropán). Hasivom (500 g +/- 10 g) je naplnená a uzatvorená Pa hadička. Pracovný tlak pri 20 °C je 2,0 bar, takže pri transporte a manipulácii nepredstavuje žiadne riziko. Pri prevádzke motora a teplote 90 - 100 °C sa tlak zvýši na 10 - 12 bar. Pri požiari motora sa hadička otvorí a hasivo uhasí priestor motora.

Zásady bezpečnosti pri montáži a prevádzkovaní výrobku:
Výrobok PROTENG obsahuje hasivo - plyn FE-36 (hexafluórpropán), ktorý je schválený pre použitie ako hasivo v EÚ. Množstvo hasiva (500 g) pri uvolnení do priestoru motora stojaceho alebo idúceho nepredstavuje pre posádku automobilu žiadne nebezpečenstvo. Uvedený plyn je v danej koncentrácii úplne netoxický.

Upozornenie:
Pri otvorení kapoty dlhšie pracujúceho motora 20 minút a viac je tlak plynu v hadičke zvýšený na 10 - 12 bar. Hadička sa nesmie v priebehu 15 minút mechanicky narušiť. Tlak kvapalného plynu by mohol spôsobiť pri zásahu očí ich poškodenie. Žiadne iné nebezpečenstvo pri transporte, montáži a manipulácii s výrobkom PROTENG nehrozí.

Montáž výrobku do priestoru motora:
Hadička sa uchytí pod kapotu motorového priestoru príchytkami, ktoré sú súčasťou balenia výrobku. Tvar hadičky pri uchytení nie je predpísaný. Hadičku prichytávame v závislosti od typu kapoty alebo poklopu do kruhu, špirály a podobne.

Zásada pri namontovaní PROTENG - upozornenie:
Pri uzatvorení kapoty alebo poklopu sa plastový materiál nesmie dotýkať bloku motora alebo iných častí, kde sa teplota zvýši nad 70 °C pri prevádzke motora. 

Automatický zhášací systém s čistým plynovým hasivom FE-36
(Hexafluórpropán)

 • Jednoduchá montáž
 • Nevyžaduje údržbu
 • Chráni priestor Vášho auta pri požiari

Plynové hasivo v trvale uzatvorenej špeciálnej hadičke je umiestnené nad motorovým priestorom. V prípade požiaru, prípadne zvýšenej teplote nad 120°C hadička praská a hasivo zaplaví priestor motora.

Technické parametre:

Váha PROTENG: 580 g

Váha hasiva: 500 g FE-36 (Hexafluórpropán)

Materiál hadičky: Polyamid

Rozmery hadičky: dĺžka: 210 cm / priemer: 18 mm

Tlak prirodzených pár pri 20°C: 5 bar

Tlak prirodzených pár pri 100°C: 15 bar


Účinok:

 • Uhasenie ohňa
 • Ochladenie priestoru (bod varu hasiva -2°C)
 • Množstvo hasiva - 0,5 kg
 • Žiadne korozívne účinky na kovy, deštrukčné účinky na plasty, ani poškodenie el. zariadenia
 • Nevzniká žiadne ohrozenie posádky vozidla alebo člna účinkami hasiva (bezpečnostný list chemickej látky priložený)
 • Po uhasení sa FE-36 odparí a v priestore nezostávajú žiadne zvyšky hasiva (ako pri prášku)