Hydrantový box

Hydrantový box

Pre hasebné prostriedky v chraněnom, uzatvorenom priestore.