Požiarne polospojky

Požiarne polospojky

Polospojky:

Polospojka hadicová (tlaková) - typ D25, C42, C52, B65, B75: hadicová tlaková polospojka je rýchlo spojovacia armatúra, ktorá sa používa k ukončeniu požiarnych hadíc a ich pripojeniu k požiarnemu príslušenstvu, prípadne k požiarnym čerpadlám.

Polospojka pevná (vonkajší závit) - typ C52, B75, A110: závitová tlaková polospojka podľa STN 38 9431 s vonkajším spojovacím závitom, ktorá sa používa k vzájomnému prepojeniu hydrantových ventilov alebo požiarneho príslušenstva k požiarnym hadiciam.

Polospojka pevná (vnútorný závit) - typ D25, C52, B75, A110: závitová tlaková polospojka podľa STN 38 9431 s vnútorným spojovacím závitom, ktorá sa používa k vzájomnému prepojeniu hydrantových ventilov alebo požiarneho príslušenstva k požiarnym hadiciam.

Polospojka savicová (tlaková) - typ C52, B75, A110: savicová tlaková polospojka je rýchlo spojovacia armatúra, ktorá sa používa k pripojeniu savicového požiarneho vedenia. Plášť polospojky je identický s hadicovou polospojkou.


...

/album/a4/poziarna-spojka-1-jpg1/
/album/a4/poziarna-spojka-5-jpg/
/album/a4/poziarna-spojka-6-jpg/
/album/a4/poziarna-spojka-10-jpg/

—————