Prenosný hasiaci prístroj V9Tp

Prenosný hasiaci prístroj V9Tp

Prenosný hasiaci prístroj V9Tp je naplnený 9 l vody a potaše, nádoba ja z vnútra chránená plastovým povlakom. Je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze používa sa v chemickom priemysle, papierníckom a drevárskom priemysle v skladoch pevných horľavých látok a pod. Prístroj je pod stálym tlakom nie je určený na hasenie elektrického zariadenia pod napätím.


Hasiaci prístroj V9Tp:

  • Množstvo náplne 9 kg,
  • Teplotný funkčný  rozsah od -20°C, do +60°C,
  • Minimálna hasiaca schopnosť 13A,
  • Použitelnost  pre triedu požiaru  A,
  • Priemer  nádoby 180 mm,
  • Výška 630 mm,
  • Celková hmotnost 17,9 kg,
  • Kategoria:voda + potaš.

Prenosný hasiaci prístroj V9Tp

/album/prenosny-hasiaci-pristroj-v9tp/v9ti-jpg/

—————