Predaj

Predávame certifikované hasiace prístroje. Súčasťou dodávky je vždy sprievodná dokumentácia.

1.  Hasiace prístroje prenosné: práškový (PR1e, PR2e, PR6Te), CO2 (S2KTe, S5KTe), vodný (V9Tp), penový (VP9TNC)

2.  Hasiace prístroje pojazdné: práškový (P50Te, VP50Te), CO2 (S2x10T, S1x30, S2x30)
Hasiace prístroje CO2

Hasiace prístroje CO2

Hasiace prístroje CO2
Snehové hasiace prístroje s označením S2KTe, S5KTe sú naplnené 2 kg a 5 kg zkvapalneného oxidu uhličitého (CO2). Oxid uhličitý sa po použití odparí a nezanechá žiadne zbytky hasiacej látky, čím nedôjde k ďalším škodám a zničením zariadení, ktoré neboli poškodené požiarom. Hasiaci prístroj je pod...

—————


Penové hasiace prístroje

Penové hasiace prístroje

Penové hasiace prístroje
Penový hasiaci prístroj s označením VP9TNC je naplnený zmesou (vody a penidla) objeme 9 l. Je určený na hasenie požiarov v počiatočnej fáze v chemickom, papiernickom a drevárskom priemysle, v skladoch tekutých horľavých látok a pod.Penový hasiaci prístroj VP9TNC:Množstvo náplne 9 lTeplotný...

—————


Práškové hasiace prístroje

Práškové hasiace prístroje

Práškové hasiace prístroje
Práškové hasiace prístroje s označením PR1e, PR2e, PR6Te sú naplnené hasiacim práškom ABC o hmotnosti 1kg, 2 kg a 6 kg. Sú pod stálym tlakom. Tlak je možné kontrólovať pomocou manometra inštalovanom na ventil. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze možno ho použiť v...

—————


Prenosný hasiaci prístroj V9Tp

Prenosný hasiaci prístroj V9Tp

Prenosný hasiaci prístroj V9Tp
Prenosný hasiaci prístroj V9Tp je naplnený 9 l vody a potaše, nádoba ja z vnútra chránená plastovým povlakom. Je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze používa sa v chemickom priemysle, papierníckom a drevárskom priemysle v skladoch pevných horľavých látok a pod. Prístroj je pod stálym...

—————


Pojazdné hasiace prístroje

Pojazdné hasiace prístroje

Pojazdné hasiace prístroje
Pojazdný hasiaci prístroj P50Te:Hasiaci prístroj obsahuje 50 kg hasiaceho prášku ABC Furex 40. Je pod stálym tlakom. Súčasťou prístroja je hadica dlhá 5 m s prúdnicou. Prístroj je určený na hasenie požiarov v ich počiatočnej fáze, je určený pre napr. čerpacie stanice, letiskové hangáre, sklady...

—————